งานนายกสภาฯ คนที่ 28

auto
ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการพิจารณาวาระที่ 3 แล้ว
อ่านต่อ …
skuqs
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขา ประจำปี 2015(QS WUR by Subject 2015)
อ่านต่อ …
1
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีในโอกาส
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านต่อ …
viroj_council1
 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าสักการะ พระพุทธชินสีห์ ณ พุทธเกษตร มก. พระพิรุณทรงนาค
และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเกษตรศาสตร์
อ่านต่อ …
virot121
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อครั้งการประชุม ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51