เว็บไซต์อธิการบดี มก. คนที่ 13 | เว็บไซต์อธิการบดี มทร.พระนคร 1/2 | เว็บไซต์นายกสภา สอก.5 คนที่ 1


วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สัมภาษณ์สด รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
กับประเด็น การให้แนวคิดและการให้หลักปฏิบัติของ วิทยุ ม.ก
ในการดำเนิน “โครงการคลังความรู้และนวัตกรรมเกษตรศาสตร์กู้วิกฤติ COVID-19”
และเรื่องราวต่างไป ที่อาจารย์ยังทำงานอยู่ อาทิ ธ.ก.ส. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
และเสมือนกลับมาตรงจุดที่ท่านได้เริ่มไว้กับรายการพบอธิการบดีคนที่ 13 ตั้งแต่เริ่มต้น

➡  รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เข้าร่วมประชุม สรุปโครงการนิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 … [อ่านต่อ]
➡  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แทนพระองค์) วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” วันศุกร์ที่ 27 พ.ย.63 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายสภา มก. คนที่ 28 ดูงานและให้คำปรึกษา “การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”
วันที่ 25-26 พ.ย.63 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัด สกอ.5 วันที่ 9 กันยายน 2563 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร และร่วมงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด
วันที่ 3 กันยายน 2563 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 2 กันยายน 2563 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เป็นประธาน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 กับประเด็น การให้แนวคิดและการให้หลักปฏิบัติของ วิทยุ ม.ก ในการดำเนิน “โครงการคลังความรู้และนวัตกรรมเกษตรศาสตร์กู้วิกฤติ COVID-19” และเรื่องราวต่างไป ที่อาจารย์ยังทำงานอยู่ อาทิ ธ.ก.ส. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเสมือนกลับมาตรงจุดที่ท่านได้เริ่มไว้กับรายการพบอธิการบดีคนที่ 13 ตั้งแต่เริ่มต้น [อ่านต่อ]:arrow:  รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก.คนที่ 28 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุม และเป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริหารการศึกษา มก. ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.28 ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.28ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. วันที่ 25 ธันวาคม 2562 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก. คนที่ 28 ร่วมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมเปิดโครงการพิรุณปัญญา ระยะที่ 1 และบรรยายพิเศษ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28  ร่วมงาน “วันดินโลก” วันที่ 7 ธันวาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ตรวจเยี่ยมและดูงาน บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า วันที่ 28 ตุลาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา คนที่ 28 ร่วมงานวันเกิดครบ 88 ปี ดร.อำพล เสนาณรงค์ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. วันที่ 14 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร และดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน
วันที่ 3-4 ต.ค. 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน ครบรอบ 41 ปี  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ และแสดงมุฑิตาจิต แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ “ กองยานพาหนะฯ วันที่ 25 กันยายน 2562   … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 62” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน 80 ปี ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์ ร้อยดวงใจ ไปกราบครู  วันที่ 14 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 14 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมประชุม และ หารือเรื่องทิศทางการดำเนินการด้าน Digital ของ มก. วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 10 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการและต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 5 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 เป็นประธาน ในพิธีเปิดห้องจดหมายเหตุวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วันที่ 5 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28  ร่วมงาน “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 18  วันที่ 21 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมผู้บริหารของสถาบันการอาชีวศึกษา  เฝ้ารับเสด็จ ฯ และเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 13 และนายกสภา มก. คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ พระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์” โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 68 วันที่ 5 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]:arrow: การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงานสัมมนา สอ.มก. ครบรอบ 60 ปี  วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ศรีน้อย กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28  และ คุณสมควร วัฒกีกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับฟังความก้าวหน้า DIGITAL UNIVERSITY และ เยี่ยมชมดูงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 28 ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “30 ปี ชมรม มก. อาวุโส” วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 28 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ นางสาวเบญจพร ธาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ วันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี และเมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ พระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์” โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 67 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 … [อ่านต่อ]➡ โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน(ปฐมนิเทศ) วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 … [อ่านต่อ]➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  … [อ่านต่อ]:arrow: รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 …[อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมงาน “วันส่งเสริม สืบสาน ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2562 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 …[อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2462 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน” วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มก. บางเขน …[อ่านต่อ]
➡ “สงกรานต์ อีสาน ม่วนซื่น” ประจำปี 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. …[อ่านต่อ]
➡ วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 …[อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ และผู้บริหารสถาบัน ศึกษาดูงานและปรึกษาหารือ แนวทางร่วมมือสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร วันที่ 4 เมษายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดพิธีรดน้ำขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสถาบัน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปในงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในโอกาสอายุครบ 100 ปี วันที่ 9 มี.ค. 62  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ไปร่วมงาน Gala Dinner 2019 ณ Bangkok Convention Center at Central World  วันที่ 8 มี.ค. 62  … [อ่านต่อ]

>> กิจกรรมทั้งหมด