งานนายกสภาฯ คนที่ 28

DSC_0493
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สักการะพระพุทธชินสีห์
พระประจำมหาวิทยาลัย ณ อาคารพุทธเกษตร สักการะพระพิรุณทรงนาค
ณ หน้าหอประชุม และสักการะอนุสาวารีย์สามบูรพาจารย์
อ่านต่อ …
DSC_0734
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
บริการดีมีคุณธรรมรางวัลแข่งขันประหยัดพลังงานระหว่างฝ่าย
เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุด มก. ครบรอบ 38 ปี
อ่านต่อ …
DSC_1353
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ พุทธเกษตร
อ่านต่อ …
DSC_9469
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน “1 ทศวรรษ สระสุวรรณชาดพระราชทาน”
โดยจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ …
ku_cmu2
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงาน
และศึกษาดูงานเรื่อง “การเตรียมตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51