งานนายกสภาฯ คนที่ 28


นายกสภา ฯ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 7 กันยายน 2559
อ่านต่อ…

นายกสภา ฯ ให้สัมภาษณ์วารสารนนทรี
“20 ปี แห่งประวัติศาสตร์การจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”
วันที่ 5 กันยายน 2559
อ่านต่อ…

นายกสภา ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
และปลูกต้นยางนา 9,999 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 3 กันยายน 2559
อ่านต่อ…

นายกสภา ฯ เป็นประธานในงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2559
นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีหัวใจอนุรักษ์
วันที่ 1 กันยายน 2559
อ่านต่อ…

นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ…

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51