งานนายกสภาฯ คนที่ 28

coucil size-สภา มก เดินหน้ากระบวนการสรรหา สร้างต้นแบบและความพร้อมต่อเนื่อง2

สภา มก. เดินหน้ากระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ภายใน 17 ก.ค.นี้ ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ.2558
อ่านต่อ …

banner_23june59

23 มิถุนายน 2559 ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
อ่านต่อ …

KAS_5417

นายกสภา ฯ  ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี คณะมนุษยศาสตร์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
อ่านต่อ …

KAS_5090

นายกสภา ฯ เป็นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี งานวันรำลึก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙
อ่านต่อ …

รองศร

ดร.ศรปราชญ์ ธไนศววรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เข้าพบ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอ.)
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51