งานนายกสภาฯ คนที่ 28

1M0A5136-2

นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
อ่านต่อ …

newsletter-march59
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ …
12957365_785999324869896_1390693332_n
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
เยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงสาละวัน  สปป.ลาว
เข้าร่วมการประชุมเพื่อสานต่อความร่วมมือสองสถาบัน
วันที่ 1-3 เมษายน 2559
อ่านต่อ …
KAS_0434-2
นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพิเศษ
“แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม”
วันที่ 31 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …
banner_edu_31march59

วีดีโอย้อนหลัง แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51