งานนายกสภาฯ คนที่ 28

เชิญชมวิดีโอย้อนหลัง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านต่อและรับชมย้อนหล้ง
KAS_8375
ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสวนา KU – CEO Dinner Talk ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …
banner_16march59
อ่านต่อ …
banner_18_march16
อ่านต่อ …
banner_10march16
ถ่ายทอดสดทาง Nontri live และ Teleconference ไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
++ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ++
++ เอกสาร การรับฟังความเห็น ร่างวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ ฯลฯ ++

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51