เว็บไซต์อธิการบดี มก. คนที่ 13 | เว็บไซต์อธิการบดี มทร.พระนคร 1/2รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดห้องสมุดเมื่อวันวาน
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …


54 ปี วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”
เกษตรศาสตร์รวมพลังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เพาะกล้าต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง 9 ต้นสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ …

 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ประชุมการจัดทำร่าง MOU ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา กับคณะผู้บริหาร รพ.บ้านแพ้ว วันที่ 13 ธันวาคม 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดห้องสมุดเมื่อวันวาน วันที่ 5 ธันวาคม 2560… [อ่านต่อ]
➡   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559… [อ่านต่อ]
➡   การประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา กับ รพ.บ้านแพ้ว วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานพิธีบวงสรวงพญานาค ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต วันที่ 7 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560 ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ วันที่ 2 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และกล่าวบทสรุปในการเสวนา “วิกฤตน้ำท่วมใหญ่สกลนคร พ.ศ. 2560 กับโอกาสการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”  วันที่ 15 สิงหาคม 2560… [อ่านต่อ]
➡   การปรชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560…[อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาคนด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 …[อ่านต่อ]
➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 …[อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]

>> กิจกรรมทั้งหมด