เว็บไซต์อธิการบดี มก. คนที่ 13 | เว็บไซต์อธิการบดี มทร.พระนคร 1/2

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้ร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ ใน มก.
เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณี ปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2561
ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2561
อ่านต่อ …

➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีคนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 พร้อมด้วย นายมรกต พิธรัตน์ รองผู้จัดการ ธกส. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ณ อาชีวศึกษาเพชรบุรี  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 และร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานและกล่าวให้โอวาทในพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบัน และมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบัน และมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561… [อ่านต่อ]

>> กิจกรรมทั้งหมด