เว็บไซต์อธิการบดี มก. คนที่ 13 | เว็บไซต์อธิการบดี มทร.พระนคร 1/2รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดห้องสมุดเมื่อวันวาน
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …


54 ปี วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”
เกษตรศาสตร์รวมพลังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เพาะกล้าต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง 9 ต้นสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ …

 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561… [อ่านต่อ]

>> กิจกรรมทั้งหมด