เว็บไซต์อธิการบดี มก. คนที่ 13 | เว็บไซต์อธิการบดี มทร.พระนคร 1/2

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ เมรุมาศ ท้องสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
อ่านต่อ …


รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13
นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
อ่านต่อ …
1485231295316
รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และสดัปกรณ์ พระบรมศพ
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13
กล่าวแสดงความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

➡   การประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา กับ รพ.บ้านแพ้ว วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานพิธีบวงสรวงพญานาค ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต วันที่ 7 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560 ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ วันที่ 2 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และกล่าวบทสรุปในการเสวนา “วิกฤตน้ำท่วมใหญ่สกลนคร พ.ศ. 2560 กับโอกาสการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”  วันที่ 15 สิงหาคม 2560… [อ่านต่อ]
➡   การปรชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560…[อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาคนด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 …[อ่านต่อ]
➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 …[อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]

>> กิจกรรมทั้งหมด