งานนายกสภาฯ คนที่ 28

11102015_770954016374427_730666298_n-2

มก. ลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และบุคลากร
วันที่ 14 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …

IMG_0237_resize-2

นายกสภา ฯ เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการเกษตรโคพันธุ์เนื้อ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ …

IMG_0199_resize-2
นายกสภาฯ เยี่ยมชมและพบปะบุคลากร
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
อ่านต่อ …
IMG_6187-2
นายกสภา ฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
อ่านต่อ …
KAS_8654-2
นายกสภาฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร
ในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ ๕๐ ปี
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51