งานนายกสภาฯ คนที่ 28


รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้การต้อนรับนายก ส.มก.คนใหม่ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับ มก.
วันที่ 4 เมษายน 2560
อ่านต่อ …

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดจุดบริการโครงการ “อ่านทุกที่ใน มก. –Read@KU” เนื่องในวันรักการอ่าน
วันที่ 3 เมษายน 2560
อ่านต่อ …

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบโล่เกียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคม Ex-MBA ประจำปี 2559
วันที่ 1 เมษายน 2560
อ่านต่อ …

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 30 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 23 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51