งานนายกสภาฯ คนที่ 28

KAS_6524

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารและนิสิตคณะวนศาสตร์

ณ พระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา

อ่านต่อ …

AVS_2307

นายกสภาฯ ร่วมเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10

และงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต

อ่านต่อ …

KAS_8163

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558

อ่านต่อ …

KAS_8163

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 แถลงข่าวผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 15.45 น.

อ่านต่อ …

11825730_716037598500698_5698613716330283989_n

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 เป็นประธานเปิดงาน “ดงตาลสัมพันธ์ 58” วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51