งานนายกสภาฯ คนที่ 28

KAS_0472
นายกสภา ฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ…
นายกสภากล่าววันรับปริญญา2558
คำกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ของนายกสภา มก.
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
อ่านต่อ …

02-2จารึกบนแผ่นดินเกษตรศาสตร์ … ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อ่านต่อ …

KAS_1967การปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
อ่านต่อ …
cong59สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51