งานนายกสภาฯ คนที่ 28

miracle_007
นายกสภา ฯ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ
“ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน”
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
12242229_1188550071172791_1720016447_n
นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองผู้บริหาร มก.
ร่างวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยใหม่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
KAS_8495
นายกสภาฯ กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
KAS_8069
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานเปิดการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
KU_kps (96)
นายกสภาฯ ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51