งานนายกสภาฯ คนที่ 28

KAS_2897นายกสภา ฯ มอบเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 16
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
อ่านต่อ …
PR 5_22_2-2นายกสภา ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
อ่านต่อ … 

IMG_7922_resize-2นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ 12 ปีวันสถาปนา และเปิดอาคารการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ …

15032450_913617718774722_640879684_n-2
นายกสภาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มก. ประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษา
ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ…
S__86310938-2
นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ
“ เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60 “
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ…

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51