งานนายกสภาฯ คนที่ 28

20160129_2947-2

นายกสภา ฯ เยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา และศึกษาการพัฒนานิเวศวิทยาเขาน้ำซับ
เมื่อวันที่ 29 -30 มกราคม 2559
อ่านต่อ …

KAS_3407
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
อ่านต่อ…
banner_14_3
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเลือก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
สืบต่อจาก รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
KAS_2904
นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ
พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
DSC_2310
นายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ครบรอบ 31 ปี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51