งานนายกสภาฯ คนที่ 28

DSC_0493
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี
วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว
ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489”
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51