งานนายกสภาฯ คนที่ 28

banner_sanha59

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559
อ่านต่อ …

13106702_1577026482626689_1068573321_o-2

นายกสภา ฯ ร่วมงาน “วันส่งเสริม สืบสาน วันสงกรานต์ ประจำปี 2559”
ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
อ่านต่อ …

KAS_2446-2นายกสภาฯ มอบปัจฉิมกถาแก่นิสิตชั้นปีสุดท้าย..ให้ยอมรับความคิดที่แตกต่าง
ในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
อ่านต่อ …

KAS_1294-2

นายกสภา ฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2559
 “ สงกรานต์กลางกรุง…ลั่นทุ่งบางเขน”  ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่
อ่านต่อ …

DSC_0094-2

นายกสภา ฯ เป็นประธานในงาน “สงกรานต์นอกกรุง ณ ทุ่งสุขลา”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51