งานนายกสภาฯ คนที่ 28

13472
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักหอสมุด มก. ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ
แห่งแรกของประเทศไทยและ อีก 10 ห้องสมุดสีเขียวนำร่อง
วันที่ 21 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …
345246
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสมาปาฐกถาพิเศษ
“การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 17 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …
DSC_0271
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่ 13 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …
KAS_7308
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 51 ปี
วันที่ 9 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …
L_ge7kbiik7g6bdjfe6ekc7
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ
จากความร่วมมือทางวิชาการ มก.–ธ.ก.ส.และ สถานีวิทยุ ม.ก.
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51