งานนายกสภาฯ คนที่ 28

DSC_1876ตามที่ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี
และแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีชุดใหม่
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐชุดใหม่
พร้อมเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมนัดแรก
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
893499_830448987077486_4505544317951325860_2

นายกสภาฯ ในฐานะประธานบอร์ดสถานีวิทยุ ม.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
การบริหารงานของ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดทำ
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน”
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …

 

1_resize

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะฯ
เยี่ยมชมและมอบนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน  และส่วนงาน
เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …

KAS_5752

นายกสภา ฯ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
โครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มก. ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …

DSC_1241

นายกสภาฯ มอบเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15
และ เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำชื่อเสียง มาสู่ มก.
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51