งานนายกสภาฯ คนที่ 28

84805

นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิต

ถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

อ่านต่อ …

KAS_6028

นายกสภา ฯ บรรยายพิเศษ

ในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

อ่านต่อ …

KAS_5513

ประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ภายใต้การบริหาร KU ++ Super plus

อ่านต่อ …

press-kup
สภา มก. มีมติให้สรรหาอธิการบดี มก.
และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่
อ่านต่อ …
pic
นายกสภาฯ เปิดงาน สัมมนา
“ สหวิทยาการแห่งชีวิต เปลี่ยนความต่างเป็นพลัง”
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51