งานนายกสภาฯ คนที่ 28

12773438_761100014026494_1105298120_o
นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ  ราชอาณาจักรกัมพูชา
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนองพระราชดำริวางผังโครงการจัดตั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …
12767410_761081207361708_1250485965_n
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …
cou
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐชุดใหม่
โดยมี ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีและคณะ ฯ
เข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรก
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …
KAS_6118
      รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบรางวัลการประกวด “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” TGDA 2016
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …
banner_16feb59
12729321_1246040572090407_7076204666282436655_n      รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายพิเศษหัวข้อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการพัฒนาเกษตรกรไทย”
แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51