งานนายกสภาฯ คนที่ 28

10octนายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ …
6octการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10 /2559
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ …
3octนายกสภา ฯ มอบรางวัลบุคลากร สวพ. มก. ดีเด่น ประจำปี 2559
ในโอกาสครบรอบ 38 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 3 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ…
29sepนายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก.
ให้การต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะจากสำนักงาน กปร.
วันที่ 29 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
270959นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 27 กันยายน 2559
อ่านต่อ…

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51