รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นากยกสภา มก. คนที่ 28 เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2565 รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นากยกสภา มก. คนที่ 28 เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม