รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเปิดงานและให้โอวาทในงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2564 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร วันที่ 24 ธันวาคม 2564

     วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเสรี จึงนิจนิรันดร์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเปิดงานและให้โอวาทแก่ หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ หมอดินอาสาของจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันดินโลกจังหวัดกำแพงเพชร ณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร โดยการจัดงานหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

     ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มก.คนที่ 13 และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ให้โอวาทในความสำคัญของการสร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อขยายผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร

     และวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินและและผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร พร้อมทั้งนายเสรี จึงนิจนิรันดร์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีนายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผอ.ประจักสินมบุงมุม และชาวบ้านคลองเรือให้การต้อนรับ