นายกสภา ฯ เป็นประธานโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และปลูกต้นไม้ตามนโยบาย Green University โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายภายภาพ อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีเปิดโครงการ จำนวนประมาณ 200 คน ณ  อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

RR_16.1

          กิจกรรม ประกอบด้วยพิธีรับมอบจักรยาน 100 คัน สนับสนุนโดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา จากนั้นเริ่มกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เส้นทางการปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น ณ  อาคาร 13 พลศึกษา สิ้นสุดที่อาคาร 20 สระว่ายน้ำ รวมระยะทางการปั่น ไป-กลับ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามนโยบาย Green University

RR_24.3

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *