งานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

➡  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แทนพระองค์) [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุม และเป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริหารการศึกษา มก. ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.28 ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.28ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. วันที่ 25 ธันวาคม 2562 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก. คนที่ 28 ร่วมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมเปิดโครงการพิรุณปัญญา ระยะที่ 1 และบรรยายพิเศษ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28  ร่วมงาน “วันดินโลก” วันที่ 7 ธันวาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ตรวจเยี่ยมและดูงาน บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า วันที่ 28 ตุลาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา คนที่ 28 ร่วมงานวันเกิดครบ 88 ปี ดร.อำพล เสนาณรงค์ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. วันที่ 14 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร และดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน
วันที่ 3-4 ต.ค. 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน ครบรอบ 41 ปี  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ และแสดงมุฑิตาจิต แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ “ กองยานพาหนะฯ วันที่ 25 กันยายน 2562   … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 62” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน 80 ปี ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์ ร้อยดวงใจ ไปกราบครู  วันที่ 14 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 14 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมประชุม และ หารือเรื่องทิศทางการดำเนินการด้าน Digital ของ มก. วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 10 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการและต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 5 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 เป็นประธาน ในพิธีเปิดห้องจดหมายเหตุวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วันที่ 5 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28  ร่วมงาน “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 18  วันที่ 21 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมผู้บริหารของสถาบันการอาชีวศึกษา  เฝ้ารับเสด็จ ฯ และเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 13 และนายกสภา มก. คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ พระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์” โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 68 วันที่ 5 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]:arrow: การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงานสัมมนา สอ.มก. ครบรอบ 60 ปี  วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ศรีน้อย กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28  และ คุณสมควร วัฒกีกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับฟังความก้าวหน้า DIGITAL UNIVERSITY และ เยี่ยมชมดูงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 28 ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “30 ปี ชมรม มก. อาวุโส” วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 28 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ นางสาวเบญจพร ธาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ วันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี และเมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ พระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์” โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 67 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 … [อ่านต่อ]➡ โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน(ปฐมนิเทศ) วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 … [อ่านต่อ]➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  … [อ่านต่อ]:arrow: รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 …[อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมงาน “วันส่งเสริม สืบสาน ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2562 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 …[อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2462 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน” วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มก. บางเขน …[อ่านต่อ]
➡ “สงกรานต์ อีสาน ม่วนซื่น” ประจำปี 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. …[อ่านต่อ]
➡ วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 …[อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ และผู้บริหารสถาบัน ศึกษาดูงานและปรึกษาหารือ แนวทางร่วมมือสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร วันที่ 4 เมษายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดพิธีรดน้ำขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสถาบัน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปในงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในโอกาสอายุครบ 100 ปี วันที่ 9 มี.ค. 62  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ไปร่วมงาน Gala Dinner 2019 ณ Bangkok Convention Center at Central World  วันที่ 8 มี.ค. 62  … [อ่านต่อ]:arrow: การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ด้านการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 7 มี.ค. 62  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ไปเยี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส. จังหวัดสุพรรณบุรี “บ้านดอนศาลเจ้า” วันที่ 2-3 มี.ค 2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมกิจกรรมกับ คณะ วปรอ. 366 ณ จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562  … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2562  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 พร้อมด้วย ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี มกฉกส. ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมงาน “วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562” วันที่ 24 มกราคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหาร ธกส. และ มก. ร่วมขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 วันที่ 9 มกราคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ เหลียวหลังแลหน้า ก้าวสู่ทศวรรษที่ 21” โครงการสัมมาทิฐิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส. วันที่ 10 มกราคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ พระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์” โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 66 วันที่ 7 มกราคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมทำพิธีทำบุญวันที่ระลึกการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ครบรอบ 60 ปี วันที่ 6 มกราคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ คณะผู้บริหาร มก. ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 วันที่ 4 มกราคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบรางวัลให้แก่วิทยาลัยที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันเว็บไซต์ วันที่ 3 มกราคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา วันที่ 7 ธันวาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เยี่ยมชมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วันที่ 6 ธันวาคม 2561  … [อ่านต่อ]
➡ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมงานพิธีเปิด งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561  ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมทำพิธีเปิดหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ วัดคูยาง พ.ศ.2561  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมงาน 55 ปี วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 พร้อมด้วยคณะชมรม มก.อาวุโส และศิษย์เก่า มก. รุ่นที่ 19 เยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตนที่ 28 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  เยี่ยมชมดูงานสำนักหอสมุด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์  วันที่ 30 ตุลาคม 2561  … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เยี่ยมชม และติดตามการดำเนินงาน หอประวัติ สำนักหอสมุด กำแพงแสน วันที่ 11 ตุลาคม 2561 และร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28  ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 40 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28  ร่วมงาน “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17  วันที่ 28 กันยายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและ บุคลากร มก. ร่วมงาน นนทรีสีทอง 61 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี  มก.ฉกส. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  ร่วมงาน “ร้อยรัก…ร้อยรวมใจ สานสายใย…สายสัมพันธ์” เนื่องในงานแสดงมุฑิตาจิต ครบรอบ 80 ปี รศ.ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีคนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 พร้อมด้วย นายมรกต พิธรัตน์ รองผู้จัดการ ธกส. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานและกล่าวให้โอวาทในพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มก. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561…[อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปลูกต้นไม้ มก. ปี 2561 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561ณ บริเวณสวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน… [อ่านต่อ]
➡  คำอาลัย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 7) อาจารย์ผู้มีแต่ให้ โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี คนที่ 13 และนายกสภาฯ คนที่ 28… [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้ร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ ใน มก.เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณี ปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2561ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดห้องสมุดเมื่อวันวาน วันที่ 5 ธันวาคม 2560… [อ่านต่อ]
➡   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานพิธีบวงสรวงพญานาค ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต วันที่ 7 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560 ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ วันที่ 2 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และกล่าวบทสรุปในการเสวนา “วิกฤตน้ำท่วมใหญ่สกลนคร พ.ศ. 2560 กับโอกาสการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”  วันที่ 15 สิงหาคม 2560… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 มอบรายงานผลการดำเนินงานสภา แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มก. คนที่ 29 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อสำนักหอสมุด มก. วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]
➡   คณะผู้บริหาร มก. จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ คนที่ 28 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559  …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภา ฯ นำคณะผู้บริหารและนิสิต ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559…[อ่านต่อ]
➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี งานวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 …[อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  และครอบครัว กราบนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภา ฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2559  “ สงกรานต์กลางกรุง…ลั่นทุ่งบางเขน”  ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานในงาน “สงกรานต์นอกกรุง ณ ทุ่งสุขลา” ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา …[อ่านต่อ]
➡   ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมเยือนและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมาะลำไย ประเทศสหภาพเมียนมา …[อ่านต่อ]
➡   สารจากนายกสภาฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 และสรุปผลงานในรอบ 8 เดือน ของสภามหาวิทยาลัย …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 …[อ่านต่อ]
➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล  52 ปี วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558…[อ่านต่อ]
➡   ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์  องคมนตรี เป็นประธานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสครบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มก.ฉกส. ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558…[อ่านต่อ]
➡   นายกสภา ฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานเปิดงาน เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558…[อ่านต่อ]➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงาน Digital KU Day : Next Step towards a digital University เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558…[อ่านต่อ]

➡   นายกสภาฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558…[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡    นายกสภา ฯ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน”  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภาฯ กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡    นายกสภา ฯ ร่วมวางพวงมาลา ในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดอบรมผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบโครงข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภาฯ ให้การต้อนรับ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เปิดงาน “ เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ” ประจำปี 2558 นวัตกรรมสู้ภัยแล้ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาหอการค้าไทย หารือ มก.เปิดประตูสู่เมียนมาร์  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558…[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดี ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “ปลูกบ้าน ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “ฝ่าวิกฤติ เศรษฐกิจ ยุคปฏิรูป” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558  …[อ่านต่อ]

➡  นายกสภา ฯ มอบเกียรติบัตรและรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นในโอกาสครบรอบ 49 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มก. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ เปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ระหว่าง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภา ฯ  ร่วมเปิดงาน คอนเสิร์ต “ เฉลิมบรมราชกุมารี  ดุริยดนตรีสโมสร ”เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 …[อ่านต่อ] 

➡   นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เยี่ยมชม สวนแสนปาล์ม และ โครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ …[อ่านต่อ]

➡   นายกสภาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …[อ่านต่อ]

➡   ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานนำคณะบุคคลและประชาชนเข้าไปในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกประวัติศาสตร์ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ …[อ่านต่อ]

➡    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารและนิสิตคณะวนศาสตร์ ณ พระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา[อ่านต่อ]

➡     นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิตถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร …[อ่านต่อ]

➡     นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยธนาคารเลือด และศูนย์ฟอกไตสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื่องในโอกาส วันครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน …[อ่านต่อ]

➡     นายกสภาฯ เปิดงานการนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 …[อ่านต่อ]

➡     นายกสภาฯ และผู้บริหาร มก. รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภา)เกษตรแฟร์ ปี 2558″…[อ่านต่อ]

➡     อาจารย์และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ  กราบคารวะนายกสภา เนื่องในวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558 … [อ่านต่อ]

➡     นายกสภาฯ รับมอบทุนเพื่อจัดตั้งกองทุน “ชมรมเทนนิสข้าราชการและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ72  ปี … [อ่านต่อ]

➡     นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 : เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy … [อ่านต่อ]

➡     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณามอบ รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานมอบให้แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ …[อ่านต่อ]

➡     รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … [อ่านต่อ]