รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดห้องสมุดเมื่อวันวาน

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดห้องสมุดเมื่อวันวาน วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสมุดเมื่อวันวาน ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสร้างสถานที่เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของสำนักหอสมุด และเก็บรวบรวม อนุรักษ์เครื่องมือ อุปกรณ์ในการดำเนินงานของสำนักหอสมุดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้นิสิต บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของสำนักหอสมุด ผ่านเรื่องราวในนิทรรศการที่ออกแบบที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านบรรณารักษ์ โสตทัศนูปกรณ์  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านสารสนเทศข้อมูลทางด้านการเกษตร ซึ่งผู้ที่เข้าชมสามารถเรียนรู้และตระหนักถึงการดำเนินงานทางด้านห้องสมุดของประเทศไทยในอดีตว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลประวัติของสำนักหอสมุดผ่านรูปแบบ Timeline รอบห้องจัดแสดงอีกด้วย ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมห้องสมุดเมื่อวันวานซึ่งเปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดเมื่อวันวาน ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด

« 2 ของ 2 »