สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จารึกบนแผ่นดินเกษตรศาสตร์ … ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนประมาณ 1,500 คน พร้อมใจกันมาชุมนุม ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  จัดพิธีแสดงความอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และแสดงความจงรักภักดี ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสเพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

         พิธีประกอบด้วย พิธีลงนามแสดงความอาลัย พิธีกราบถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากร นิสิต และ นักเรียน จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย กราบถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวแสดงความอาลัย จากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๙ นาที

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสถานที่ และโต๊ะลงนามแสดงความอาลัย เพื่อให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ลงนามแสดงความอาลัย ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ด้วย

 

01

01