นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2559

นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2559

ร่วมการดำนาปลูกข้าวกับนิสิตและนักเรียน กว่าห้าพันคน ณ ทุ่งนาไพร วิทยาเขตกำแพงแสน

IMG_3238

          วันที่ 11 สิงหาคม 2559 รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2559” ณ ทุ่งนาไพร ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชาวนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร นายอำเภอกำแพงแสน ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร กำแพงแสน ผู้นำชุมชนอำเภอกำแพงแสน นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวนกว่า 5,000 คน ให้การต้อนรับ

          กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดงาน “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2559 ” พิธีบูชาสู่ขวัญแม่โพสพ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการปลูกข้าว และการประสานพลังกันของบุคลากร นิสิต และชุมชนในอำเภอกำแพงแสน กว่า 5,000 คน เพื่อร่วมกันดำนาปลูกข้าว บนพื้นที่กว่า 45 ไร่ นำโดย รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยการสาธิตการดำนาด้วยการใช้ต้นกล้าปักดำ โดยครูชาวนาจากศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชาวนา  การสาธิตการใช้รถปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า สำหรับการทำนาแบบประณีต ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจากอ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การปลูกข้าวแปรอักษรเป็นตัวเลข “๙” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การละเล่นจับปลามือเปล่า และวิ่งสามขาในนาข้าว การจำลองวิถีชีวิตชาวนาไทยภาคกลาง การสาธิตการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ขนมครก ข้าวตังเพื่อสุขภาพ ซูชิ และการแปรรูปถั่วเขียวพันธ์กำแพงแสน 2  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายวิถีชีวิตชาวนาในอดีต ขั้นตอนการปลูกข้าว และการวิจัยพันธุ์ข้าวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ผู้ให้กำเนิด “ข้าวไรซ์เบอรี่” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

          “งานปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ณ ทุ่งนาไพร ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชาวนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยใช้ต้นกล้าข้าวพันธุ์ “ปิ่นเกษตร 1” เพาะปลูก ได้รับการอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าวจาก รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว สำหรับข้าวพันธุ์ “ปิ่นเกษตร 1”  เป็นข้าวที่เกิดจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ  ระหว่าง “ข้าวขาวหอมมะลิ 105” กับ “ข้าวทนแล้ง”  เป็นข้าวไม่ไวแสง มีอายุ 130 วัน มีกลิ่นหอม นุ่มเหนียว เหมาะกับการปลูกทั้งข้าวนาปีและนาปรัง ลักษณะของข้าวกล้องมีความนุ่มนวล และมีความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กดี เมื่อนำมาหุงสุกรวมกับข้าวพันธุ์อื่นจะช่วยให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กสูงขึ้น ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ข้าวปิ่นเกษตรจึงได้รับรางวัล ชนะเลิศอับดับ 3  จากการประกวดข้าวโลก (2nd World Rice Competition) เมื่อปี พ.ศ. 2547

            ทั้งนี้ ต้นกล้าข้าวปิ่นเกษตร 1 ที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกในวันนี้ จะได้รับการดูแลอย่างดีโดยครูชาวนามืออาชีพ จากศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชาวนา เพื่อรอวันเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจะจัดขึ้นในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559