นายกสภา ฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2559 “ สงกรานต์กลางกรุง…ลั่นทุ่งบางเขน” ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย สร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในสถาบัน โอกาสนี้นาย อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวและกล่าวคำอวยพร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 74 รูป พร้อมปลูกต้นไม้หายาก “ต้นจันทน์กะพ้อ” จำนวน 3 ต้น โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิตร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี จัดขึ้นภายใต้รูปแบบ “ สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน ”ในปีนี้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มความตระหนักของการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย ได้แก่ทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโส ได้แก่ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี   ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิปัติ  รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้คำแนะนำ 12 วิธีการเล่นสงกรานต์ประหยัดน้ำ ตามวิถี “ม.เกษตร” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสถาบันการศึกษา การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดภาพถ่ายเซลฟี่(# สงกรานต์ลั่นทุ่งบางเขน) การแสดงดนตรีจากวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงคลายร้อนกับโซนเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยอุโมงค์พ่นละอองน้ำ ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่…ข้าวธัญโอสถของไทย ความภูมิใจ ของ มก. ซึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีต้นกำเนิดมาจากการปรับปรุงพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่เรียบร้อยแล้ว

KAS_1294-2