ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในนามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร  นิสิต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ร่วมในพิธี ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

12325471_972027916178553_1110354756_o_2

          ทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อรำลึกถึงปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยชมรมพุทธศาสตร์ ได้ริเริ่มโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมสบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขนาดประมาณ 32 นิ้ว ขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 และได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าของผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 143,340 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เล็งเห็นเจตนารมณ์ของนิสิตในการจัดทำโครงการดังกล่าว จึงได้จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  กำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 14 สิงหาคม 2559

          พิธีเททองหล่อครั้งนี้ ได้ดำเนินการเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตขนาด 32 นิ้ว จำนวน  1 องค์  รูปหล่อนำฤกษ์ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 9 องค์ และรูปหล่อขนาด 1 นิ้ว จำนวน 59 องค์  เพื่อเป็นที่ระลึกฉลองครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร