นายกสภาฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.59 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมนำขบวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยเครื่องบริวาร พระกฐิน ไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และ พระเทพสมุทรโมลี เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้มีบุคลากร รวมทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตร่วมในพิธี จำนวน 1,052 คน

KAS_9174_2

          ทั้งนี้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ประกาศยอดเงินบริจาคต่อประธานสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  2,041,713.25 บาท (สองล้านสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)