นายกสภาฯ กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และคณะผู้บริหาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าพบและกราบนมัสการ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อให้ท่านลงจารึกแผ่น ทอง เงิน และ นาค  สำหรับนำไปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้
KAS_8436