รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558