นายกสภา ฯ มอบเกียรติบัตรและรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น

          รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 49 ปี พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ดี และชมเชย จำนวน 16 ราย รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น จำนวน 50 ราย นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 ราย  โดยมี  รศ.ดร. กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเผยแพร่ผลงานของนิสิต ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัล พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีมอบทุนการศึกษาในภาคบ่าย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

          โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้แสดงความชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย ว่า “ตลอดระยะเวลา 49 ปีที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำหน้าที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างและพัฒนาคุณภาพองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานในการผลิตบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการรวบรวมผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสทำงาน / เรียนภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยถือได้ว่าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานในวันนี้  นับว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความตั้งใจในการร่วมกันยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้น”

DSC_0291-2

One comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *