เยี่ยมชม สวนแสนปาล์ม และ โครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ

          วันที่ 18 กันยายน 2558 ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติภารกิจ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เยี่ยมชม พันธุ์ปาล์ม หายาก  โดยได้หารือและให้ข้อแนะนำในการ อนุรักษ์ต้นไม้สำคัญที่ปลูกอยู่ ณ สวนแสนปาล์ม วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติสืบต่อไป

          นอกจากนี้ยังได้ติดตามความก้าวหน้า โครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด  ในบริเวณ พื้นที่ทดลองการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการกำจัดขยะแบบครบวงจร  บ่อฝังกลบขยะ กลุ่ม 79  ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน และ ทีมนักวิจัยที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

462ad80c2a24c1c5e9280ab7506654ea_XL-2