นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิตถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

         นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิตทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ วังอัมพร กรุงเทพมหานคร

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย  ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดี  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี  ดร.นาวิน มีนะกรรณ  รักษาการแทนรองอธิการบดี  ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน  รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนบุคลากร มก. และนิสิตทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์ราชการในพระองค์ ๙๐๔ วังอัมพร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์จักรี

84805