นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยธนาคารเลือด และศูนย์ฟอกไตสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื่องในโอกาส วันครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีเปิดหน่วยธนาคารเลือด และศูนย์ฟอกไตสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื่องในโอกาส วันครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558

          โอกาสนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่โรงพยาบาลสัตว์ ร่วมกับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน อีกด้วย

83377