รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ประชุมติดตามและประเมินผล ภายใต้ MOU ธ.ก.ส.-ทบ

          วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลปั อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผล ภายใต้ MOU ธ.ก.ส.-ทบ.ผ่านการประชุมออนไลน์