รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 79

          วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 (มก.1328 ที่ 6) และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 79 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มก. บางเขน

          ทั้งนี้ ได้ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://kuform.ku.ac.th/Feb02-2565/  ที่ตำแหน่งการวาง หน้า 2 แถวที่ 1 ลำดับ 13