รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันที่ 13 มกราคม 2565

          วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ ของ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ได้ไปสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 และบรรยายเรื่อง “สร.ธกส. ในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต” ในที่ประชุมกิจกรรมสัมพันธ์ สร.ธกส. ซึ่งประกอบด้วย นายพีระพงศ์ คำชัน รองผู้จัดการใหญ่ นายโยธิน เพิ่มพูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายศุภชัย วงศ์เวคิน ประธาน สร.ธกส.และคณะกรรมการ ร่วมในที่ประชุม  ณ สำนักงานใหญ่ ธกส.บางเขน