มก. เปิดตัว Ebook “หนังสือหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน” วันที่ 22 พ.ย. 64

          วันจันทร์ที่ 22 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เปิดตัว “หนังสือหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน” ทั้งรูปแบบหนังสือ และ Ebook  จัดทำโดย สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสามารถดู Ebook ได้ที่ https://tinyurl.com/epxfrm4f

          ทั้งนี้ หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากร มก. วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมในพิธีเปิด ด้วย