รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 18 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล คุณแม่กัลยา สาคริก