รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัด สกอ.5