รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร และร่วมงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร และร่วมงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิดจุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเกษตร กำแพงแสน ได้กำหนดจัดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถนำมาปรับใช้กับวิถีการเกษตรในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้กับเยาวชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมฝึกอบรม ประกวด แข่งขัน และการเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันอังคารที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์