รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0

          วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ได้ไปร่วมงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน ณ อาคารประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

          หลังจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร ร่วมกับ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ