รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี

          วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

เวลา 09.00-11.30 น. ร่วมพิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 17.00 น. ร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวขจี สานสัมพันธ์เกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มก.