รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.28 ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

          วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มก. คนที่ 13 และ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. บางเขน