รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก. คนที่ 28 ร่วมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง

          วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก. คนที่ 28 ร่วมงาน การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง ระยะทาง 10/5/2.5 กิโลเมตร สนามที่ 1 เมื่อวันที่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน