นายกสภา รับมอบทุนเพื่อจัดตั้งกองทุน “ชมรมเทนนิสข้าราชการและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อาคารสารนิเทศ 50 ปี  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากผู้แทนชมรมเทนนิสข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขมก.) เพื่อจัดตั้งกองทุนชมรมเทนนิสข้าราชการและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา  ในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ72 ปี

KAS_3503